news-details

ООН: Милиони хора в Судан са изправени пред катастрофа от глад

В изявление на ООН се казва, че милиони хора в Судан са изправени пред катастрофа от глад и срещат трудности при намирането на достатъчно храна за оцеляване. "Световната продоволствена програма (WFP) призовава за увеличаване на финансирането и безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ за предотвратяване на глада," се казва в изявлението.

Bulgaria News Agency