news-details

Bayraktar TB3 завърши 46-ия си тестов полет

Председателят на управлението на Baykar Технолоджи, Селчук Байрактар, сподели за събитието: "Стъпка по стъпка към TCG Анадолу, оттам към безкрайните сини простори. 46-тият тестов полет на Bayraktar TB3. Тест на стартиране от рампа."

Bulgaria News Agency